پشتیبانی نرم افزار هلو

خانه - - پشتیبانی نرم افزار هلو

پشتیبانی نرم افزار هلو

خدمات پشتیبانی نرم افزار هلو، در ادامه ی استقرار و راه اندازی  سیستم ها به منظور کارائی بهتر و تداوم سرویس دهی  است. و شامل موارد ذیل است:

  •   پاسخ به سوالات در خصوص کاربری نرم افزار و رفع اشکالات بوجود آمده ،جهت بهره برداری مطلوب
  •   انجام عاقبت اندیشی های ضروری در مورد حفظ و نگهداری اطلاعات
  •   تحویل آخرین نسخه نرم افزار که توسط تیم فنی، طراحی و پیاده سازی شده است.
  •   نصب و راه اندازی آخرین نسخه نرم افزار برروی کامپیوترهای کاربران
  •   انجام عملیات تکمیلی برای پاسخگوئی به نیازهای جدید کاربران

تیم مجرب واحد مهندسی آیتا کامپیوتر نمایندگی هلو بهبهان ، در دپارتمان پشتیبانی نرم افزار هلو آماده هرگونه خدمات پشتیبانی بوده و میتوانید جهت دریافت پاسخ سوالات خود با ما تماس بگیرید.

 

اشتراک گذاری