آموزش حسابداری و حسابرسی کاربردی به پرسنل مالی شرکتها و موسسات

خانه - - آموزش حسابداری و حسابرسی کاربردی به پرسنل مالی شرکتها و موسسات

آموزش حسابداری و حسابرسی کاربردی به پرسنل مالی شرکتها و موسسات

آموزش حسابداری و حسابرسی کاربردی به پرسنل مالی شرکتها و موسسات ، با توجه به اهمیت دانش حسابداری و حسابرسی بعنوان عضو جدا نشدنی هر فعالیت و کسب و کاری، از ملزومات سازمان ها و شرکت ها می باشد.

از شرکت های کوچک تا هولدینگ های بسیار بزرگ، نیازمند ساماندهی حساب ها و دفاتر مالی خود می باشند که حسابدار از طریق تهیه گزارش های مالی، اطلاعات لازم در این زمینه را در اختیار مدیران و صاحبان سرمایه و … قرار میدهد.

علم حسابداری یک مهارت کاربردی بوده و فراتر از دانش تئوری آموزش داده شده در دانشگاه ها است.تیم آموزشی ما با سابقه ای درخشان آماده ارائه خدمات آموزش حسابداری و حسابرسی کاربردی به پرسنل مالی شرکتها و موسسات می باشد.

اشتراک گذاری