آموزش

خانه - Project

آموزش حسابداری با نرم افزار هلو متناسب با بازارکار

آموزش حسابداری با نرم افزار هلو متناسب با بازارکار
 • توسط: آیتا کامپیوتر
 • تاریخ: تیر 15, 1396
 • دسته بندی:
با توجه به اهمیت و مکانیزه شدن حسابداری در دنیای امروز ، بخش آموزش واحد مهندسی آیتا کامپیوتر نمایندگی هلو در شهر بهبهان دوره های آموزش حسابداری با نرم افزار هلو متناسب با بازارکار را برگزار می کند.
ادامه مطلب

آموزش حسابداری حقوق و دستمزد 

آموزش حسابداری حقوق و دستمزد 
 • توسط: آیتا کامپیوتر
 • تاریخ: تیر 15, 1396
 • دسته بندی:
در دپارتمان آموزش واحد مهندسی آیتا کامپیوتر بهبهان  مهمترین و کاربردی ترین قوانین کار و تامین اجتماعی، مباحث مختلف حقوق و دستمزد مانند اضافه کاری، کسر کار و … به طور کامل بررسی و اموزش داده می شود.
ادامه مطلب

آموزش اصول حسابداری

آموزش اصول حسابداری
 • توسط: آیتا کامپیوتر
 • تاریخ: تیر 15, 1396
 • دسته بندی:
با توجه به نیاز تمامی کسب و کارها به دانش حسابداری ،کسب مهارت در حسابداری و شناخت اصول حسابداری، آینده شغلی مناسبی را در بر خواهد داشت..
ادامه مطلب

آموزش بستن حساب و انبارگردانی

آموزش بستن حساب و انبارگردانی
 • توسط: آیتا کامپیوتر
 • تاریخ: تیر 15, 1396
 • دسته بندی:
در هر دوره مالی حداقل یکبار کل موجودی های شرکت شمارش می شوند تا از عدم مغایرت موجودی واقعی انبار و موجودی سیستمی اطمینان حاصل شود که به این عملیات انبارگردانی می‎گویند.
ادامه مطلب