آیتا کامپیوتر با تاکید بر حقوق کاربران به منظور دریافت و رسیدگی به شکایات کاربران عزیز درگاه های ذیل را ایجاد نموده است. 

آدرس

بهبهان – خیابان نحوی- فرعی مسجد بردی-ساختمان 5طبقه محسنی-روبروی مدرسه باهنر سابق

تلفن تماس

061-52721706

ایمیل

aita_computer_1380@yahoo.com

شکایات

با ما در تماس باشید...