ثبت رویداد های مالی در دفاتر قانونی شرکت

خانه - - ثبت رویداد های مالی در دفاتر قانونی شرکت

ثبت رویداد های مالی در دفاتر قانونی شرکت

ثبت رویداد های مالی در دفاتر قانونی شرکت از درگی خدمات ارئه شده توسط شرکت مهندسی آیتا کامپیوتر می باشد. تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی باید قبل از ثبت دفاتر قانونی بطور دقیق انجام گیرد .فرد ثبت کننده دفتر روزنامه و دفتر کل و سایر دفاتر قانونی باید مفهوم بدهکار و بستانکار را به خوبی بداند.این امر باید  توسط  یک حسابدار ماهر به خوبی انجام گردد زیرا که حسابداری با دفتر نویسی متفاوت است و شخص حسابدار قبل از دفتر نویسی باید رویداد های مالی را بدرستی تجزیه تحلیل نماید.

جهت دریافت این خدمت توسط کارشناسان باتجربه و ماهر ،با ما تماس بگیرید.

 

 

اشتراک گذاری