تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی

خانه - - تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی از جمله خدماتی است که واحد مهندسی آیتا کامپیوتر بهبهان به مشتریان خود ارائه می نماید.

تمام اشخاص حقیقی و حقوقی (اعلام شده در ماده یک قانون مالیات های مستقیم ) که موظف به پرداخت مالیات هستند ، باید اظهارنامه‌ی مالیاتی را تنظیم و تسلیم نمایند.

طبق قانون مالیات های مستقیم، مودیان مالیاتی به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

  • مودیان حقیقی
  • مودیان حقوقی

ارائه اظهارنامه الکترونیکی برای مودیان حقیقی فقط در صورت تکمیل ثبت نام الکترونیکی امکان پذیر است.برای واحدهای شراکتی، برای بیان عملکرد سال جاری فقط تکمیل یک اظهارنامه مالیاتی کافی است و نیازی به ارائه اظهارنامه تکی برای همه ی شرکاء نیست.

ارائه اظهارنامه الکترونیکی برای مودیان حقوقی فقط با نام کاربری و کلمه عبور و کد رهگیری قبل از ثبت نام و در صورت  کامل کردن اطلاعات، ثبت نام امکان پذیر است. بنابراین مودیان حقوقی باید ثبت نام خود را تکمیل و اشکالات احتمالی در این مرحله را از طریق سامانه اینترنتی عملیات مالیاتی  رفع کنند.

اشتراک گذاری