آموزش حسابداری حقوق و دستمزد 

خانه - - آموزش حسابداری حقوق و دستمزد 

آموزش حسابداری حقوق و دستمزد 

در دوره های آموزش حسابداری حقوق و دستمزد برگزار شده در دپارتمان آموزش واحد مهندسی آیتا کامپیوتر نمایندگی هلو در شهر بهبهان  مهمترین و کاربردی ترین قوانین کار و تامین اجتماعی، نحوه تنظیم قراردادهای کار و فرمول های محاسباتی، مباحث مختلف حقوق و دستمزد مانند اضافه کاری، کسر کار ، ماموریت ، عیدی، پاداش ، مالیات و … به طور کامل بررسی و اموزش داده می شود.برای آگاهی از سرفصل های دوره آموزش حسابداری حقوق و دستمزد، با ما تماس بگیرید.

اشتراک گذاری