آموزش اظهار نامه مالیاتی و دفتر نویسی

خانه - - آموزش اظهار نامه مالیاتی و دفتر نویسی

آموزش اظهار نامه مالیاتی و دفتر نویسی

آموزش اظهار نامه مالیاتی و دفتر نویسی یکی از دوره های آموزش برگزار شده در دپارتمان آموزشی واحد مهندسی آیتا کامپیوتر نمایندگی هلو در شهر بهبهان می باشد.در یک تعریف کلی، فرآیند مالی یک سال کاری سازمان یا شخص که جهت محاسبه مالیات به سازمان امور مالیاتی ارایه می‌شود را اظهارنامه مالیاتی می‌نامند. با توجه به اینکه همه ساله تمام واحدهای تجاری ملزم به تهیه اظهارنامه مالیاتی و فصلی هستند و موظفند تمام بندهای این اظهارنامه را به درستی تکمیل نمایند. لذا تهیه اظهارنامه مالیاتی و نوشتن دفاتر از حساسیت بالایی برخوردار است. جهت آشنایی با سرفصل ها وآشنایی با دوره آموزش اظهار نامه مالیاتی و دفتر نویسی با ما تماس بگیرید.

اشتراک گذاری