خلاقيت و نوآوري در موسسات وسازمان‌ها

خانه - تجاری - خلاقيت و نوآوري در موسسات وسازمان‌ها

دسته بندیها

آخرین مطالب

خلاقيت و نوآوري در موسسات وسازمان‌ها

خلاقیت و نوآوري 2

خلاقيت و نوآوري در سازمان‌ها:

هنگامی که به خلاقیت و نوآوري فکر می کنیم، در بیشتر مواقع خلاقیت و نوآوري در محصول به ذهنمان مي‌رسد.در حالی که خلاقیت و نوآوري در بازاريابي و مديريت نيز، ضروری است.

تفاوت ميان خلاقیت و نوآوري در چيست؟

خلاقيت، توليد فكر و‌ايده را به همراه دارد، در حالي كه نوآوري بر تبديل‌ايده‌ها به توليدات واقعي و تغييرات و راه‌حل‌ها در تجارت تاكيد دارد.

 

خلاقيت و نوآوري 1

اجزاي اصلي خلاقیت و نوآوري سازماني

1- وجود اعتماد و حمايت در سازمان:

اگر‌اين دو عنصر در سازمان و موسسات نباشد و افراد در حمايت از تفكر خلاق همكاران خود بي ميل باشند، شانسي براي خلاقیت و نوآوري وجود ندارد. اگر افراد با هم روراست نبوده و به بدي از يكديگر سخن گویند، چاپلوسي يكديگر را نمايند، شكي نداشته باشيد كه به طور حتم تمام آن خلاقیت و نوآوري خاموش خواهد شد.

2- داشتن ميل به انجام ريسك و قبول شكست به عنوان تجربه‌اي براي يادگيري :

ترس از شكست، يكي از سخت‌ترين موانع در راه خلاقیت و نوآوري است. اگر افراد بدانند كه احتمال زيادي براي شكست وجود دارد و به فرصت‌هاي‌ آينده اشان لطمه وارد مي‌نمايد، به ندرت وارد عرصه خلاقیت و نوآوري مي‌شوند.‌

3- خلاقیت و نوآوري باید چالش‌هاي عمده و توانايي بسط دادن فكر را به همراه داشته باشد:

يك فكر كنترل شده عموما نمي‌تواند خلاق و نوآور باشد. سازمان‌هاي كمي ‌هستند كه ظرفيت فكري، خلاقیت و نوآوري را در اعضاي خود واقعا گسترش مي‌دهند. بسياري ازسازمان ها تمايل دارند تا وظايف ناچيزي كه نياز كمي‌ به روند خلاق دارد را به كارمندان خود محول نمايند.

4- همواره  آماده پذيرش تفكرات ديگران باشید:

‌تصور این كه ‌ايده‌هاي خوب تنها از آن ماست، در سازمان‌ها بسيار به چشم مي‌خورد. تاريخ و تجربیات گذشته نشان مي‌دهد كه درصد بالايي از نوآوري‌ها، خارج از حيطه‌هاي دانشي است كه ما تصور مي‌ کنیم. باید همواره  آماده پذيرش تفكرات ديگران بود.

5- باید در سازمان به جاي گرايش به پاسخگويي و عكس‌العمل، نوعي گرايش خلاق وجود داشته باشد:

انسان ها در يك موسسه یا سازمان خلاق، نگرشي مثبت نسبت به همه چيز دارند. آنها به جاي آنكه براي فرار از باخت بازي کنند، براي برد بازي مي‌كنند. آنها‌ آينده خود را خلق مي‌کنند، نه آنكه از گذشته خود حفاظت نمایند.آنها همواره در تلاش هستند تا خلاقیت و نوآوري را در خود پرورش دهند.

6- شوخ طبعي مثبت بايد به عنوان منبعي مهم در نظر گرفته شود:

اگر گاهی اوقات، افراد خارج از كار محوله، تنوع يا خنده‌اي نداشته باشند، بايد با خلاقيت خداحافظي نمایند.در بسياري از موارد افراد نياز دارند تا راحت بوده و كارهاي فکاهی ، احمقانه و خنده دار انجام دهند.

7- افراد بايد نسبت به كار خود، شور و اشتياق داشته باشند:

در مکانی كه شور و اشتياق نباشد، خلاقیت و نوآوري  نيز وجود نخواهد داشت. براي افراد دشوار است كه از انرژي خلاق خود، در رابطه با اموري كه آنها را به وجد نمي‌آورد، كمك بگيرند.

8- تكنيك‌هاي شبيه سازي تفكر خلاق، همراه با توانايي استفاده از آنها به شيوه خودجوش، بايد فراگرفته شوند:

روش های جالبي براي شبيه‌سازي تفكر خلاق و وارد نمودن افراد به قلمرو خلاقیت و نوآوري وجود دارد. اعتماد به مشاوران خبره در امر خلاقیت و نوآوري، براي ‌ايجاد بهترين ظرفيت فكري در افراد، اغلب مي‌تواند راه‌کار خوبي باشد.

9- بايد دانست كه خلاقيت و نوآوري چيزي نيست كه با ضربه كليدي روشن و خاموش شود:

محيط باید خلاقیت و نوآوري را در همه جهات به همراه داشته باشد. محيط اطراف بايد خلاق دیده شود و خلاق احساس شود.حتي وارد شدن به چنين محيطي، مي‌تواند افراد را سرزنده کند.

10- كارها بايد بدون هرگونه قضاوتي انجام گيرند.صحبت كردن خيلي آسان‌تر از عمل كردن است!

آنچه به نظر مي‌آيد این است که اکثر افراد نوعي تمايل ذاتي نسبت به ارزيابي دارند. سخت است كه بدون فكر در مورد درست يا غلط بودن مطلبي، به آن گوش دهيم. تمرين زيادي لازم است تا اطلاعات را بدون هيچ گونه ارزيابي و خوب و بدي، دريافت کنیم.

11- فرآيند خلاقیت و نوآوري بايد توانايي كشف‌ آينده را داشته باشد.

گرايش‌ها، محرك‌ها، انواع تكنولوژي ها و قابليت‌هاي در حال ظهور، مي‌توانند خوراك قوي‌اي براي ‌خلاقیت و نوآوري باشند. رفتن به سوی امكانات قوي فردا خيلي بهتر و موثرتر از فرار كردن از مشكلات امروز است.

خلاقيت و نوآوري

12- ترس از عدم موفقيت نيز سد ديگري در مقابل خلاقيت و نوآوري است.

افراد بايد بدانند كه اگر خلاقیت و نوآوري را در خود رشد دهند، شغل خود را از دست نداده و‌ آينده‌شان را به خطر نخواهند انداخت. آنها نياز دارند تا در بيان پيشنهادها و ‌ايده‌هاي خود در محيط كار، احساس امنيت و آزادي نمايند.

13- محيط پيرامون باید برای افراد، فرصت‌هايي را جهت انجام كارهايي غير از كارهاي روتين و زماني را براي پرداختن  به آنچه علاقه دارند، فراهم نمايد.

قانون اتصال می گوید كه هيچ گاه چيز جديدي خلق نمي‌شود، بلكه امور به شيوه‌هاي خلاق تر دوباره تركيب مي‌شوند. پس خلاقیت و نوآوري شامل يافتن تركيبات جديد در محيطي خلاق مي‌باشد.

14- هماهنگي مناسبي ميان فرد، بازخورد تيم و اعتبار ‌ايده و تفكر خلاق بايد وجود داشته باشد.

اگر افراد احساس کنند كه اعتبار خلاقيتشان به تيم ديگري داده مي‌شود، عقب‌نشيني مي‌کنند. خلاقیت و نوآوري اغلب امري ظريف و شخصي است و وجود يك محيط تيمي‌ قوي، براي افرادي با خلاقیت و نوآوري بالا كه ميل دارند توسط‌ايده‌هايشان شناخته شوند، مي‌تواند نااميد كننده باشد.

15- به وعده‌ها بايد ارزش داد. اگر مي‌گوييم كاري را انجام مي‌دهيم، حتما بايد انجام دهيم.

ممكن است كمي‌ عجيب به نظر‌ آيد؛ ولي در اكثر سازمان‌ها، وعده‌ها ارزشي ندارند و از قلم مي‌افتند. اگر قرار باشد خلاقیت و نوآوري اتفاق افتد، ‌اين رويه بايد تغيير کند. در محيطي كه وعده‌ها معنايي ندارند، شانس كمي ‌براي خلاقیت و نوآوري پايدار وجود خواهد داشت.

16- جريان بازي از اطلاعات در سازمان لازم است.

مديريت كتاب باز( خواندن كتاب‌هايي با ارزش و به‌روز نمودن اطلاعات)، دانش و اطلاعات لازم را براي استفاده از قابليت خلاقیت و نوآوري به افراد می دهد و باعث مي‌شود تا افراد بخواهند ‌خلاقیت و نوآوري خود را آزاد نمايند. قابليتي كه اغلب افراد از خود بروز مي‌دهند، ارتباط قوي با ميزان اطلاعاتي دارد كه به آنها داده شده است.

17- جو فيزيكي نيز لازم است ،خلاق باشد.

اغلب محيط‌هاي سازماني بيش از اندازه تصفيه شده‌اند. در حالي كه رشد خلاقیت و نوآوري بيش از هر چيز، در پي ارتباط با مسائل پيرامون‌ايجاد مي‌شود. محيط‌هاي كاري بايد كمتر قوانين و محدوديت‌ها و بيشتر امكانات موجود را در ذهن افراد تداعي نمايند.

18- براي دستيابي به خلاقيت و نوآوري لازم است تا جايگاه خود را در هر يك از موارد گفته شده ارزيابي كرده و به‌اين فكر کنید كه چگونه تغيير نمایید.

دیدگاه (3)
سمانه / 1397-08-01

مفید و آموزنده و جالب بود.سپاس

پاسخ
شیدا / 1397-08-01

جالب و کاربردی و آموزنده بود.مرررررسی

پاسخ
سارا / 1397-08-12

مطلب خلاقيت و نوآوري در سازمان‌ها برام جذاب بود.

پاسخ

دیدگاه خود را بنویسید